Αποκατάσταση Παραδοσιακών Κτιρίων

  Publicspace Kostas Kourounis
  Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

  Οι κύριοι, νομείς ή επικαρπωτές των κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί ή χαρακτηρίζονται διατηρητέα οφείλουν να διατηρούν τα αρχιτεκτονικά, καλλιτεχνικά και στατικά στοιχεία αυτών και σε οποιαδήποτε περίπτωση καταστροφής τους να τα ανακατασκευάζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας ΕΠΑΕ, έστω και αν η καταστροφή οφείλεται σε ανώτερη βία.

  Αν οι κύριοι, νομείς ή επικαρπωτές παραλείπουν την υποχρέωση τους αυτή μπορεί να επεμβαίνει το Δημόσιο ή ο οικείος Δήμος και να εκτελεί τις εργασίες καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος των υπόχρεων.

  Αυτοί που με όποιο τρόπο κατέχουν τα ακίνητα έχουν την υποχρέωση να δέχονται τις πιο πάνω παρεμβάσεις. Το σύνολο ή μέρος της δαπάνης επισκευών ή ανακατα­σκευών μπορεί να αναληφθεί από το Δημόσιο ή τον οικείο Δήμο αν οι υπόχρεοι βρίσκονται σε αδυναμία να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες αυτές σε σχέση με την απόδοση από την εκμετάλλευση του κτιρίου και αν ταυτόχρονα η βλάβη δεν έγινε από σκόπιμη ενέργεια τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται με π. δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού. Με όμοια π. δ/τα μπορεί να ρυθμιστούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή της παρ. αυτής, τα αρμόδια για κάθε περίπτωση όργανα, οι διοικητικές κυρώσεις για πράξεις ή παραλείψεις που αντιβαίνουν στις πιο πάνω διατάξεις και κάθε σχετική ή συμπληρωματική λεπτομέρεια.

  ΠΗΓΗ
  άρθ. 32 παρ. 4 ν. 1337/83

  Βασικές Λέξεις:
  Σας φάνηκε χρήσιμο;
  Δεν με βοήθησε 0
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Επόμενο άρθροΓενικός Οικοδομικός Κανονισμός
  Υπεύθυνος για το Publicspace είναι ο Κώστας Κουρούνης, πολιτικός μηχανικός MEng/1985, ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής πολεοδομικών και ρυθμιστικών σχεδίων, αναλυτής γεωγραφικών πληροφοριών. Ζει και με την οικογένειά του και εργάζεται στην Αγία Παρασκευή. Σύντομο βιογραφικό εδώ.