Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

  Publicspace Kostas Kourounis
  Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

  Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) είναι ο νόμος 1577 του 1985 γιαυτό και συχνά αναφέρεται σαν ΓΟΚ του ’85, ο οποίος τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο 2381 του 2000 που ρυθμίζει τα σχετικά με την εκτέλεση των δομικών έργων.

  Ο ΓΟΚ μαζί με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό με την απόφαση 3046/304 του 1989 και σε συνδυασμό με τους νόμους 4122 του 2013 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, τον νόμο 4178 του 2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, την απόφαση 55174/13 για τις εργασίες μικρής κλίμακας, το νόμο 4229 και τον 4258 του 2014 σχετικά με τα υδατορέματα και ορισμένες ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας, είναι η βασική νομοθεσία που διέπει την κατασκευή κτιρίων στην Ελλάδα.

  Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.Ο.Κ.) του 2012, λένε τον νόμο 4067 του 2012, με τον οποίο επήλθαν πολλές αλλαγές στον

  Σκοπός του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού είναι ο καθορισμός όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών, ώστε να προστατεύεται το φυσικό, οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και να εξυπηρετείται το κοινωνικό συμφέρον.

  Πηγές: Νόμοι 1577 (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985), 2381 (ΦΕΚ 140/Α/13-6-2000), 4067 (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012), 4122 (ΦΕΚ/42/Α/2013), 4178 (ΦΕΚ/174/Α/8-8-13) απόφαση 55174/13 (ΦΕΚ 2605/Β/15-10-2013), 4229 (ΦΕΚ 8/Α/10-1-14), 4258 (ΦΕΚ 94/Α/14-4-14)

  Βασικές Λέξεις:
  Σας φάνηκε χρήσιμο;
  Δεν με βοήθησε 0