Η πρωτοβουλία Publicspace

Η πρωτοβουλία Publicspace.gr* έχει στόχο τη διάχυση γνώσεων, την προώθηση λύσεων και την παροχή έμπρακτης υποστήριξης για επαρκείς και ποιοτικούς κοινόχρηστους χώρους για ανθρώπινες πόλεις, δίκαιες και φιλόξενες προς όλους.

Εντοπίζουμε τα θεσμικά εμπόδια, την ελλιπή ενημέρωση, τα προβλήματα χρηματοδότησης και τις τοπικές ανισότητες που εμποδίζουν την ορθολογική αστικοποίηση. Επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις στα πλαίσια του Νόμου.

Χρησιμοποιούμε την αρθρογραφία στον έντυπο, τον ηλεκτρονικό τύπο και στα social media. Επικοινωνούμε με τοπικές και περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, συναδέλφους, πολίτες και συλλόγους προκειμένου να διευκολύνουμε τον σχεδιασμό και τη δημιουργία χώρων, όπου άνθρωποι και επιχειρήσεις θα ευημερήσουν.

Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών. Οι πόλεις μας δεν χτίστηκαν όλες βάσει σχεδίου, από την αρχή. Οι περισσότερες είναι αποτέλεσμα ιστορικών μεταλλαγών αποτελούμενες από στρώσεις καλών και κακών εποχών. Ένα όμως είναι βέβαιο, ότι λύσεις υπάρχουν.

Το Publicspace.gr είναι εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η δημοκρατία λειτουργεί πιο σωστά, όταν ελέγχεται από υπεύθυνα δραστήριους και αξιόπιστα ενημερωμένους πολίτες.

Ευχαριστούμε που μας διαβάζετε.

Αγία Παρασκευή, Μάιος 2017
Κώστας Κουρούνης
πολιτικός μηχανικός πολεοδόμος

* Δεν σχετιζόμαστε με συνώνυμες πρωτοβουλίες που λειτουργούν σε άλλα κράτη.