Publicspace by Kostas Kourounis

Publicspace by Kostas Kourounis

Κοινόχρηστοι Χώροι Ανθρώπινες Πόλεις

Tag: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τα χωροταξικά και πολεοδομικά δεινά της ανάπτυξης

Τι φταίει που το μεγαλύτερο μέρος της χώρας δεν είναι ούτε επαρκώς, ούτε δίκαια ρυθμισμένο χωρικά και πολεοδομικά; Γιατί επιδεικνύουμε τόση φαντασία στην παραγωγή πολεοδομικών αδιεξόδων αντί να ανοίγουμε δρόμους…

Τι φταίει που το μεγαλύτερο μέρος της χώρας δεν είναι ούτε επαρκώς, ούτε δίκαια ρυθμισμένο χωρικά και πολεοδομικά; Γιατί επιδεικνύουμε τόση φαντασία στην παραγωγή πολεοδομικών αδιεξόδων αντί να ανοίγουμε δρόμους σε μια ανάπτυξη σε ισορροπία με το περιβάλλον και την κοινωνία;

Ο τεχνικός κλάδος του σχεδιασμού που ρυθμίζει τις περιοχές όπου ο πολίτης ζει και εργάζεται, λέγεται Πολεοδομία. Μια πολεοδομική ρύθμιση θεωρείται ότι έκανε τη δουλειά της, όταν εισηγείται τεχνικά και διοικητικά τέτοια μέτρα που να πετυχαίνουν μια ισόρροπη και αρμονική οικιστική ανάπτυξη σε βάθος ορισμένου χρόνου. Αυτά τα μέτρα οφείλουν να είναι συμβατά με τα κοινωνικά δεδομένα και να είναι σχηματοποιημένα σε εύληπτους κανόνες και σχέδια επαρκούς ακρίβειας, ώστε να ισχύουν για όλους χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.

Οι πιο γενικές πολιτικές του χώρου, είναι αρμοδιότητα της Χωροταξίας η οποία, μεταξύ άλλων, τακτοποιεί τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες, πόρους και υποδομές, και φροντίζει για την ισόρροπη ανάπτυξη του δικτύου των πόλεων και των οικισμών της χώρας. Εκτός αυτού, προστατεύει το περιβάλλον εισάγοντας ζυγισμένες πολιτικές διαχείρισης φυσικών και πολιτιστικών πόρων, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πρόκειται δηλαδή για μια ρυθμιστική διαδικασία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στενά διασυνδεδεμένο με την περιφερειακή ανάπτυξη και με τις πολιτικές της ΕΕ. Άρα και με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Επειδή στη χωροταξία το πολιτικό στοιχείο είναι έντονο, λέμε ότι ασκούμε χωροταξική πολιτική. Ενώ στο χαμηλότερο επίπεδο της πιο «γήινης» πολεοδομίας κυριαρχεί το τεχνικό στοιχείο, γι’ αυτό λέμε ότι θεσμοθετούμε πολεοδομικά σχέδια. Τώρα, το κατά πόσον τα πολεοδομικά σχέδια που υπογράφει ο ΠτΔ συμμορφώνονται με τις ισχύουσες χωροταξικές πολιτικές, παραμένει προς διερεύνηση. Θα το συζητήσουμε και λίγο πιο κάτω.

Από το 2010 και μετά έγινε φανερό ότι ο Σχεδιασμός (ή η έλλειψη αυτού) όσο εύκολα ανοίγει δρόμους, τόσο εύκολα ακυρώνει οποιαδήποτε απόπειρα ανάπτυξης. Όμως η αποτελεσματικότητα του Σχεδιασμού είναι θέμα (α) πολιτικής βούλησης και (β) διοικητικής επάρκειας. Αμφότερα δυστυχώς σε ανεπάρκεια.

Περίπτωση κατασκευής αιολικού πάρκου ισχύος 40 MW με ύψος επένδυσης περί τα 50 εκ. €. Παρουσιάστηκε το σύνηθες πρόβλημα να ισχύουν περιορισμοί δόμησης στην περιοχή χωροθέτησης του αιολικού πάρκου, σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι η επένδυση ξεκίνησε το 2010 αλλά βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα. (Πηγή: Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ / 2017)

Πολλές εκθέσεις και αναλύσεις φορέων, απαντώντας στο ερώτημα πώς θα βγούμε από την κρίση, σωστά αναφέρεται ότι η ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού είναι αναγκαία και κατά πάσα πιθανότητα ικανή συνθήκη. Ενώ όμως η ολοκλήρωση του σχεδιασμού θεωρείται προϋπόθεση για την ανάκαμψη, στις ίδιες εκθέσεις συχνά διακρίνει κανείς σύγχυση μεταξύ χωροταξίας και πολεοδομίας, καθώς και μια αμηχανία σχετικά με την σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα αυτών των δύο επιπέδων σχεδιασμού.

Μπορεί το χωροταξικό σχέδιο μιας περιφέρειας να προκρίνει λ.χ. την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων σαν δραστηριότητα ιδιαιτέρως σημαντική για την ανάπτυξη της περιοχής. Όμως το χωροταξικό σχέδιο δεν μπορεί να υποδείξει σε ποια σημεία θα ιδρυθούν οι μονάδες, ούτε επιτρέπεται να υπεισέλθει σε άλλες λεπτομέρειες πολεοδομικού χαρακτήρα γιατί τότε θα ξέφευγε από τον προορισμό του. Καθήκον της διοίκησης είναι να προβεί σε όλες τις απαραίτητες τοπικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε η ίδρυση μιας μονάδας μεταποίησης να είναι απλή υπόθεση συμμόρφωσης με συγκεκριμένους πολεοδομικούς, τεχνικούς και περιβαλλοντικούς όρους.

Έτσι φτάσαμε στο πρώτο αδιέξοδο: Το πιθανότερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει ο υποψήφιος επενδυτής είναι αυτό που κρύβουν όλοι, ότι δηλαδή η χωροταξική πολιτική της περιφέρειας ουδέποτε «εφαρμόστηκε επί του έδαφος» με την μορφή πολεοδομικού σχεδίου ή σχεδίου χρήσεων γης. Με άλλα λόγια, ποτέ δεν έγινε μελέτη για να ορισθεί ποια ακριβώς είναι η περιοχή μέσα στην οποία ισχύουν συγκεκριμένοι  πολεοδομικοί και περιβαλλοντικοί όροι για την απρόσκοπτη ίδρυση της μεταποιητικής μονάδας. Και επειδή ουδείς ελέγχει εάν η διοίκηση εφαρμόζει το χωροταξικό σχέδιο της περιφέρειας, στο ερώτημα «πότε σκοπεύετε να ορίσετε λ.χ. ζώνη μεταποίησης αγροτικών προϊόντων» δεν παίρνεις απάντηση.

Αυτό το κείμενο δημοσιεύθηκε στην FREESUNDAY της 5/11/2017 με τον ίδιο τίτλο.

Υπάρχουν κι άλλα, πιο δαιδαλώδη αδιέξοδα: Έχουμε περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποιου είδους σχέδιο, όπως ενδεχομένως μια παλιά ΒΙΠΕ της ΕΤΒΑ, όπου θεωρητικά επιτρέπονται οι μεταποιητικές μονάδες. Εδώ ο επενδυτής δεν αποκλείεται να ανακαλύψει ότι ο παλαιός βιολογικός καθαρισμός δεν επαρκεί για να παραλάβει τα απόβλητα της μονάδας. Ή ότι η περιοχή εντάχθηκε αιφνιδίως στη Β’ ζώνη κάποιων αρχαιοτήτων όπου δεν επιτρέπονται χρήσεις σαν αυτή. Ή ότι σε ανύποπτο χρόνο οριοθετήθηκε οικισμός σε απόσταση μικρότερη από αυτήν που προβλέπεται από την τάδε εγκύκλιο περί αποστάσεων ασφαλείας από περιοχές κατοικίας. Ή ότι η περιοχή είναι δασική. Ή ότι κηρύχθηκε αναδασωτέα.

Επειδή  σ’ αυτή τη χώρα η φαντασία στην παραγωγή αδιεξόδων είναι ανεξάντλητη, σταματώ εδώ.

Όμως η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές οφείλει ασκώντας πολιτικό ρεαλισμό, να επανεξετάσει το θέμα των αρμοδιοτήτων πάνω στο έδαφος που μοιράστηκαν γενναιόδωρα ούτως ειπείν σε τόσα υπουργεία και υπηρεσίες που, είναι πλέον να απορεί κανείς… Τί θέλουμε επιτέλους, σχεδιασμό για την ανάπτυξη ή μερακλήδικες αρμοδιότητες;

Αγία Παρασκευή, 4/11/2017
Κώστας Κουρούνης
πολιτικός μηχανικός πολεοδόμος

No Comments on Τα χωροταξικά και πολεοδομικά δεινά της ανάπτυξης

Οι Κοινόχρηστοι χώροι, οι Δήμοι και το Κράτος

Αντίθετα με ότι πιστεύουν πολλοί, ο πρωταρχικός στόχος του πολεοδομικού σχεδιασμού δεν είναι η δημιουργία οικοπέδων αλλά η εξασφάλιση κοινοχρήστων χώρων.

Ο Ρόλος των Κοινόχρηστων Χώρων είναι να παρεμβάλουν τμήματα φυσικού περιβάλλοντος ανάμεσα στον αστικό ιστό με τέτοιο τρόπο που να αναδεικνύεται η φυσιογνωμία της πόλης και να καλύπτονται οι ανάγκες λειτουργικότητας, αισθητικής και της δημόσιας υγείας όπως τίθενται από τους νόμους και το Σύνταγμα.

Αντίθετα με ότι πιστεύουν πολλοί, ο πρωταρχικός στόχος του πολεοδομικού σχεδιασμού δεν είναι η δημιουργία οικοπέδων αλλά η εξασφάλιση κοινοχρήστων χώρων. Γιαυτό λέμε ότι πετυχημένο πολεοδομικό σχέδιο θεωρείται αυτό που προβλέπει επαρκείς, σωστά μοιρασμένους κοινόχρηστους χώρους και που εισηγείται εφαρμόσιμους και φθηνούς τρόπους για να εξασφαλισθούν.

Η νομοθεσία για τους κοινόχρηστους χώρους είναι εξαιρετικά προστατευτική αφού η ρυμοτομική απαλλοτρίωση για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης γίνεται με προεδρικό διάταγμα κυρίως λόγω των κοινόχρηστων χώρων.

Οι Κοινόχρηστοι χώροι, οι Δήμοι και το Κράτος - Publicspace by Kostas Kourounis

Το ίδιο ισχύει και για την εισφορά σε γη, το κομμάτι δηλαδή από το οικόπεδο που εισφέρουν οι ιδιοκτήτες με στόχο την κάλυψη των αναγκών της περιοχής του σχεδίου σε κοινόχρηστους χώρους. Ο νόμος δηλαδή αφαιρεί με την εισφορά σε γη, τμήμα της ιδιοκτησίας για την δημιουργία κοινόχρηστου χώρου. Εδώ να υπογραμμίσουμε ότι η εισφορά σε χρήμα γίνεται για την κάλυψη των βασικών αναγκών σε κοινόχρηστους και όχι σε κοινωφελείς χώρους. Το αν αυτό συμβαίνει στην πράξη, είναι θέμα ενημέρωσης και εγρήγορσης της τοπικής κοινωνίας και των ανακλαστικών των Αρχών.

Δημόσια Αγαθά Εκτός Συναλλαγής

Oι κοινόχρηστοι χώροι είναι δημόσια αγαθά εκτός συναλλαγής. Αυτός είναι ο λόγος που δεν επιτρέπεται η δημιουργία τους με ιδιωτική βούληση. Ειδικά δε για τις εντός σχεδίου περιοχές, όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων μέσω των οποίων δημιουργούνται νέοι κοινόχρηστοι χώροι (συνήθως οδοί – πλατείες) είναι άκυρες.

Επειδή όμως οι πολεοδομικές ρυθμίσεις έχουν μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο, οι κοινόχρηστοι χώροι αποτελούν συχνά πεδίο αντιπαράθεσης ιδιωτικών και δημόσιων συμφερόντων με αποτέλεσμα την σταδιακή μείωσή τους. Από τη μια οι ιδιοκτήτες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δέχονται απώλεια της ιδιοκτησίας τους. Από την άλλη, οι φορείς του δημοσίου, αδυνατώντας να καλύψουν την δαπάνη απαλλοτρίωσης συχνά καταλήγουν σε πρακτικές που περιορίζουν τις νόμιμες απαιτήσεις και φαλκιδεύουν τους κοινόχρηστους χώρους χρησιμοποιώντας τους για άλλους σκοπούς.

Η μείωση των κοινόχρηστων χώρων είναι αποτέλεσμα αυτών των αντίρροπων συμφερόντων παρά το ότι «καμία απολύτως κρατική σκοπιμότης δεν είναι υπερτέρα της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος και μπορεί να επιδιωχθεί μόνον εφόσον συμβιβάζεται με την ανάγκη αυτή» (πρβλ. Δεκλερής Μιχ., τ. Προέδρος του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, Ο δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος, Νόμος Φύση 1995).

Ακίνητα Πολεοδομικά Δεσμευμένα επί Δεκαετίες

Έτσι, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο των ακινήτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα, δεσμευμένα επί δεκαετίες επειδή ο οικείος Δήμος δεν έχει χρήματα για να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες και να προχωρήσει στην υλοποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου.

Και έτσι φτάνουμε στο εξής παράδοξο: Με άγνωστα κριτήρια, χωρίς προγραμματισμό το κράτος πρώτα εντάσσει στο σχέδιο περιοχές και μετά αναθέτει στους δήμους την δύσκολη φάση της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού – και άρα και την εξεύρεση χρημάτων για την απόκτηση των κοινόχρηστων χώρων, την διαμόρφωσή τους, τον εξοπλισμό τους και τη διάθεσή τους στους δημότες.

Pyblicspace by Kostas Kourounis

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος, το κράτος έχει την υποχρέωση προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος και είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Όμως η αποκλειστική αυτή αρμοδιότητα δεν μπορεί να εξαντλείται με την ένταξη στο σχέδιο πόλης. Πρέπει να επεκτείνεται και στην εφαρμογή του και να ολοκληρώνεται, και όχι να αφήνεται στους Δήμους η υποχρέωση να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των ρυμοτομούμενων ακινήτων ενώ από την αρχή, δεν ήταν οι Δήμοι αυτοί που είχαν την αποφασιστική αρμοδιότητα για την κίνηση της όλης διαδικασίας.

Τι πρέπει να γίνει

Αυτή η παράδοξα τεθλασμένη γραμμή που ακολουθείται για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, προκαλεί αδυναμία αποζημίωσης των ιδιοκτητών με συνέπεια την απώλεια κοινόχρηστων χώρων και άρα χειροτέρευση των όρων διαβίωσης των πολιτών, παραβιάζοντας  έτσι το άρθρο 24 του Συντάγματος περί ορθολογικής ανάπτυξη των πόλεων και εξασφάλισης των καλύτερων δυνατόν όρων διαβίωσης του πληθυσμού.

Συνεπώς – και αυτή δεν είναι άποψη μόνο δική μου – το κράτος οφείλει και μετά την ένταξη μιας περιοχής στο σχέδιο πόλης να συνεισφέρει οικονομικά ή να αναλάβει την αποπεράτωση του σχεδίου. Πιστώσεις μπορούν να βρεθούν από τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (λ.χ. Πράσινο Ταμείο), από πρόστιμα ή άλλους πόρους για τους οποίους γίνεται πολύς λόγος τελευταία.

Και βεβαίως το Κράτος, οφείλει να φροντίσει για τις αποζημιώσεις των ακινήτων σε εκκρεμότητα, τα οποία με δική του πρωτοβουλία έχουν δεσμευτεί πολεοδομικά επί δεκαετίες. Εάν δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να το πράξει, τουλάχιστον ας αποδίδει ικανούς πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να αντεπεξέρχεται σε τέτοιες βαρύτατες υποχρεώσεις.

Αγία Παρασκευή, 20/11/2016
Κώστας Κουρούνης
πολιτικός μηχανικός πολεοδόμος

No Comments on Οι Κοινόχρηστοι χώροι, οι Δήμοι και το Κράτος

Συμπληρώστε παρακάτω πεδίο και πατήστε Enter για αναζήτηση